Selecteer een pagina

DISCLAIMER


Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Artikelen op deze website kunnen periodiek en zonder aankondiging gewijzigd worden. Bij doorverwijzigingen naar andere websites aanvaardt Bohemian Stories geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Privacy
Bohemian Stories respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.
Copyrights
Het auteursrecht en copyright van alle teksten op deze website is uitdrukkelijk voorbehouden aan Bohemian Stories. Dit houdt in dat het niet is toegstaan teksten van deze website over te nemen, te kopiëren, te vermenigdvuldigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bohemian Stories.